Contact

Voor meer informatie stuur een E-mail met naam, adres en telefoonnummer zodat een van
onze bestuursleden contact op kan nemen.

Voorzitter:             Ad Peperkoorn AdP@biljartclubspaarndam.nl
Vice voorzitter:     Martin Olyhoek c.m.olyhoek@ziggo.nl
Secretaris:             Peter Wenning PeterW@biljartclubspaarndam.nl
Penningmeester: Peter Wenning PeterW@biljartclubspaarndam.nl
Wedstrijdleiding:  Ruud Duineveld RuudD@biljartclubspaarndam.nl

Clublocatie:
Dorpscentrum
Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
Tefoon: 023-5390811
www.dcspaarndam.nl